วัดลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

วัดลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

วัดลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร