วัดลานบุญ (วัดหนึ่ง) 1 หมู่ 7 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วัดลานบุญ (วัดหนึ่ง) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วัดลานบุญ (วัดหนึ่ง) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

อุโบสถ วัดลานบุญ (วัดหนึ่ง) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

อุโบสถ วัดลานบุญ (วัดหนึ่ง) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

หลวงพ่อเพชร วัดลานบุญ (วัดหนึ่ง) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

หลวงพ่อเพชร วัดลานบุญ (วัดหนึ่ง) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ท่าน้ำให้อาหารปลา วัดลานบุญ (วัดหนึ่ง) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ท่าน้ำให้อาหารปลา วัดลานบุญ (วัดหนึ่ง) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

ดูภาพทั้งหมด คลิก !