วัดลํากะดาน ถนนนิมิตใหม่ ม.10 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

วัดลํากะดาน (Wat Lam Kra Dan) ถนนนิมิตใหม่ ม.10 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

วัดลํากะดาน (Wat Lam Kra Dan) ถนนนิมิตใหม่ ม.10 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

วัดลํากะดาน แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

วัดลํากะดาน แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร