วัดวรามาตยภัณฑสาราราม [Wat Waramathayaphanthasraram] (วัดขุนจันทร์ – Wat KhunChan) ตั้งอยู่ เลขที่ 1144 ถนนเทอดไท ซอยเทอดไท28 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่เดินทางไป วัดวรามาตยภัณฑสาราราม [Wat Waramathayaphanthasraram] (วัดขุนจันทร์ – Wat KhunChan) ตั้งอยู่ เลขที่ 1144 ถนนเทอดไท ซอยเทอดไท28 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600