วัดศรีชุม (Wat SriChum) วัดพม่า ตั้งอยู่เลขที่ 198 ถนนทิพย์วรรณ ถนนศรีชุม-แม่ทะ บ้านศรีชุม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

แผนที่เดินทางไป วัดศรีชุม (Wat SriChum) วัดพม่า ตั้งอยู่เลขที่ 198 ถนนทิพย์วรรณ ถนนศรีชุม-แม่ทะ บ้านศรีชุม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100