วัดศรีเอี่ยม ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 11 ถนน บางนาตราด กิโลเมตรที่ 4 แขวงบางนา เขตบางนา (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร 10260

วัดศรีเอี่ยม (Wat Sri-iam) ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 11 ถนน บางนาตราด กิโลเมตรที่ 4 แขวงบางนา เขตบางนา (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร 10260

วัดศรีเอี่ยม (Wat Sri-iam) ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 11 ถนน บางนาตราด กิโลเมตรที่ 4 แขวงบางนา เขตบางนา (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร 10260