วัดศาลากุล (Wat Sala kul) บ้านศาลากุล ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดศาลากุล (Wat Sala kul) บ้านศาลากุล ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดศาลากุล (Wat Sala kul) บ้านศาลากุล ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดศาลากุล (Wat Sala kul) บ้านศาลากุล ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดศาลากุล (Wat Sala kul) บ้านศาลากุล ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดศาลากุล (Wat Sala kul) บ้านศาลากุล ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดศาลากุล (Wat Sala kul) บ้านศาลากุล ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120