วัดสระบัว (Wat Sa Bua) 2 พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วัดสระบัว (Wat Sa Bua) 2 พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วัดสระบัว (Wat Sa Bua) 2 พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

@ http://www.Wat.today/ @ http://www.วัด.ไทย/