วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ ( วัดสุ่น ) Wat Sakhonsoon Prachasan (Wat Soon) 38 หมู่ 2 ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ ( วัดสุ่น ) Wat Sakhonsoon Prachasan (Wat Soon) 38 หมู่ 2 ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ ( วัดสุ่น ) Wat Sakhonsoon Prachasan (Wat Soon) 38 หมู่ 2 ซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230