วัดสิงห์ (Wat Sing) ตั้งอยู่ที่ 35 หมู่ 3 ซอยเอกชัย 43 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่เดินทางไป วัดสิงห์ (Wat Sing) ตั้งอยู่ที่ 35 หมู่ 3 ซอยเอกชัย 43 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150