วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) Wat SiriKamalawat (Wat MaiSena) 41/14 ซอยเสนานิคม สุขาภิบาล 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) Wat SiriKamalawat (Wat MaiSena) 41/14 ซอยเสนานิคม สุขาภิบาล 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) Wat SiriKamalawat (Wat MaiSena) 41/14 ซอยเสนานิคม สุขาภิบาล 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230