วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ท่ามกลางกรุงเทพมหานคร ในท้องที่ตำบลวัดราชบพิตร เลขที่ 146 ริมถนนตีทอง 1 ถนนบำรุงเมือง หน้าวัดออกทางถนนอุณากรรณ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร (Wat Suthat Thep Wararam) พระอารามหลวง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร (Wat Suthat Thep Wararam) พระอารามหลวง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200