วัดหนองขุนชาติ (Wat Nong Khun Chat) เลขที่ 114 หมู่ 1 บ้านหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110

แผนที่เดินทางไป วัดหนองขุนชาติ (Wat Nong Khun Chat) เลขที่ 114 หมู่ 1 บ้านหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110