วัดหลักสี่ Wat Laksi (พระอารามหลวง) ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

วัดหลักสี่ Wat Laksi (พระอารามหลวง)

วัดหลักสี่ Wat Laksi (พระอารามหลวง) ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

วัดหลักสี่ Wat Laksi (พระอารามหลวง) ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดหลักสี่

พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดหลักสี่

พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดหลักสี่

พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหลักสี่

พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหลักสี่

พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหลักสี่

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดหลักสี่

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหลักสี่

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหลักสี่


แผนที่เดินทางไป วัดหลักสี่ Wat Laksi (พระอารามหลวง)