วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 728 ถนนพระราม4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร