วัดหิรัญรูจีวรวิหาร (วัดน้อย) Wat Hiran Ruchi Worawihan (Wat Noi) ตั้งอยู่เลขที่ 122 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่เดินทางไป วัดหิรัญรูจีวรวิหาร (วัดน้อย) Wat Hiran Ruchi Worawihan (Wat Noi) ตั้งอยู่เลขที่ 122 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600