วัดอภัยทายาราม “วัดมะกอก” Wat Aphaitayaram (Wat Makok) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วัดอภัยทายาราม "วัดมะกอก" Wat Aphaitayaram (Wat Makok) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วัดอภัยทายาราม “วัดมะกอก” Wat Aphaitayaram (Wat Makok) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400