วัดอัมพวัน (Wat AmPhaWan) ตั้งอยู่ 53 หมู่ 4 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160

วัดอัมพวัน (Wat AmPhaWan) ตั้งอยู่ 53 หมู่ 4 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160 @ http://www.Wat.today/ @ http://www.วัด.ไทย/ – Spherical Image – RICOH THETA

วัดอัมพวัน (Wat AmPhaWan) ตั้งอยู่ 53 หมู่ 4 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160

วัดอัมพวัน (Wat AmPhaWan) ตั้งอยู่ 53 หมู่ 4 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160

แผนที่เดินทางไป วัดอัมพวัน (Wat AmPhaWan) ตั้งอยู่ 53 หมู่ 4 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160