วัดอินทารามวรวิหาร (wat intharam) ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่เดินทางไป วัดอินทารามวรวิหาร (wat intharam) ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600