วัดเทพธิดาราม วรวิหาร ถนนมหาไชย แขวงสําราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดเทพธิดาราม วรวิหาร แขวงสําราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดเทพธิดาราม วรวิหาร แขวงสําราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร