วัดเทวีวรญาติ (วัดจางวางพ่วง) สวนมะลิ 1 วรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100