วัดเสมียนนารี Wat Samien Nari (วัดแคราย) เลขที่ 32 หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วัดเสมียนนารี Wat Samien Nari (วัดแคราย) เลขที่ 32 หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วัดเสมียนนารี Wat Samien Nari (วัดแคราย) เลขที่ 32 หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

แผนที่เดินทางไป วัดเสมียนนารี Wat Samien Nari (วัดแคราย)