วัดแคนอก (Wat Kae Nok) ตั้งอยู่ที่ 33 หมู่ 2 ซอยนนทบุรี 23 (ซอยวัดแคนอก) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

วัดแคนอก (Wat Kae Nok) ตั้งอยู่ที่ 33 หมู่ 2 ซอยนนทบุรี 23 (ซอยวัดแคนอก) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

วัดแคนอก (Wat Kae Nok) ตั้งอยู่ที่ 33 หมู่ 2 ซอยนนทบุรี 23 (ซอยวัดแคนอก) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000