วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม (Wat Pho Nimit) ถนนเทอดไท ซอยเทอดไท 19 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่เดินทางไป วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม (Wat Pho Nimit) ถนนเทอดไท ซอยเทอดไท 19 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600