วัดโพธิ์ธาตุ ตั้งอยู่ บ้านชุมแพ หมู่ 10 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

วัดโพธิ์ธาตุ บ้านชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วัดโพธิ์ธาตุ บ้านชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น