วัดโสมนัสราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 646 ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

วัดโสมนัสราชวรวิหาร (Wat Somanas Rajavaravihara) ตั้งอยู่เลขที่ 646 ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

วัดโสมนัสราชวรวิหาร (Wat Somanas Rajavaravihara) ตั้งอยู่เลขที่ 646 ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100