วัดใหญ่ศรีสุพรรณ (วัดใหญ่) Wat Yai Sri Suphan (Wat Yai) ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่เดินทางไป วัดใหญ่ศรีสุพรรณ (วัดใหญ่) Wat Yai Sri Suphan (Wat Yai) ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600