ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน มิถุนายน พุทธศักราช 2558

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด (เดือน 7) ปีมะแม (วันวิสาขบูชา)

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (เดือน 7) ปีมะแม (วันอัฏฐมีบูชา)

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด (เดือน 7) ปีมะแม

วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด (เดือน 8) ปีมะแม

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด (เดือน 8) ปีมะแม

ดูวันพระทั้งปี คลิก