อำเภอเมืองสมุทรสาคร  ชื่อวัดในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ตำบลมหาชัย
– วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง
– วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
– 
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร
– วัดตึกมหาชยาราม
– วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม

ตำบลท่าฉลอม
– วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) พระอารามหลวง
– วัดสุทธิวาตวราราม
– วัดแหลมสุวรรณาราม

ตำบลโกรกกราก
– วัดโกรกกราก

ตำบลบ้านบ่อ
– วัดกระซ้าขาว
– วัดใต้บ้านบ่อ
– วัดบางขุด
– วัดใหญ่บ้านบ่อ

ตำบลบางโทรัด
– วัดเกตุมดีศรีวราราม
– วัดบัณทูรสิงห์ (บางโทรัด)
– วัดบางน้ำวน
– วัดบางพลี
– วัดประสาทสามัคคีธรรม

ตำบลกาหลง
– วัดกาหลง
– วัดแก้วมงคล
– วัดนาขวาง

ตำบลนาโคก
– วัดนาโคก
– วัดปัจจันตาราม
– วัดราษฎร์ธรรมาราม

ตำบลท่าจีน
– วัดชีผ้าขาว
– วัดหลังศาลประสิทธิ์
– วัดน้อยนางหงษ์ (วัดหงษ์อรุณรัศมี)
– วัดใหญ่จอมปราสาท
– วัดกลางอ่างแก้ว

ตำบลนาดี
– วัดเทพนรรัตน์
– วัดบางปิ้ง

ตำบลท่าทราย
– วัดป่าท่าทราย
– วัดทองธรรมิการาม
– วัดคลองครุ
– วัดศรีเมือง

ตำบลคอกกระบือ
– วัดราษฎร์รังสรรค์ ( วัดคอกกระบือ )

ตำบลบางน้ำจืด
– วัดเทพธงชัย
– วัดโพธิ์แจ้

ตำบลพันท้ายนรสิงห์
– วัดศาลพันท้ายนรสิงห์
– วัดพันท้ายนรสิงห์
– วัดบ้านโคก
– วัดบ้านไร่เจริญผล
– วัดวิสุทธิวราวาส
– วัดสหธรรมาราม

ตำบลโคกขาม
– วัดโคกขาม
– วัดศรีบูรณาวาส
– วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
– วัดโสภณาราม

ตำบลบ้านเกาะ
– วัดเกาะ
– วัดบางปลา
– วัดป่าชัยรังสี
– วัดป่ามหาไชย
– วัดพันธุวงษ์
– วัดศิริมงคล

ตำบลบางกระเจ้า
– วัดเจริญสุขาราม (วัดบางไผ่เตี้ย)
– วัดวิสุทธาราม (บางสีคต)
– วัดบางกระเจ้า
– วัดศรีวนาราม

ตำบลบางหญ้าแพรก
– วัดบางหญ้าแพรก
– วัดเจ็ดโคก
– วัดศรีสุทธาราม
– วัดสามัคคีศรัทธาราม

ตำบลชัยมงคล
– วัดชัยมงคล
– วัดน่วมกานนท์
– วัดบางตะคอย
– วัดปากบ่อ