วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม 14 หมู่ 2 ซอยวัดบัวแก้ว นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน [&hellip