วัดกก (Wat Kok) ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 [&hellip