วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 728 ถนนพระราม4 แขวงสี่พระยา เข [&hellip