Category : ปทุมวัน

วัดสระบัว (Wat Sa Bua) 2 พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดสระบัว (Wat Sa Bua) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วัดสระบัว (Wat Sa Bua) 2 พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานค [&hellip

วัดดวงแข ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
วัดดวงแข แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดดวงแข ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 103 [&hellip

วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม) 199 พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม) 199 พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเ [&hellip

วัดชัยมงคล (วัดช่างแสง) ตั้งอยู่ที่ 375 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วัดชัยมงคล (วัดช่างแสง) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วัดชัยมงคล (วัดช่างแสง) ตั้งอยู่ที่ 375 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปท [&hellip

วัดปทุมวนาราม,วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร,พระอารามหลวง,แขวงปทุมวัน,เขตปทุมวัน,กรุงเทพมหานคร
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ถนนพระราม [&hellip