วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ถนนพระราม [&hellip