วัดไผ่ตัน (Phai Ton Temple) คลองบางซื่อ ซอยพหลโยธิน 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร