Category : แขวงบวรนิเวศ

วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพม [&hellip

วัดบวรนิเวศวิหาร ( วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ) แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดบวรนิเวศวิหาร ( วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ) แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดบวรนิเวศวิหาร ( วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ) 248 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเ [&hellip

วัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร ถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 [&hellip