วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดโคก) สุขุมวิท 93 (ซอยพึ่งมี 31) ถนนสุขุมวิท แข [&hellip