วัดสังฆราชา ( วัดสอง) (Wat Sangkaracha) เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหา [&hellip