Category : ขอนแก่น

วัด ในจังหวัดขอนแก่น

วัดประสิทธิ์ไพศาล ตั้งอยู่ที่ ม.13 โนนแหลมทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
วัดประสิทธิ์ไพศาล โนนแหลมทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วัดประสิทธิ์ไพศาล ตั้งอยู่ที่ ม.13 โนนแหลมทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จ [&hellip

วัดโพธิ์ธาตุ บ้านชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
วัดโพธิ์ธาตุ บ้านชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วัดโพธิ์ธาตุ ตั้งอยู่ บ้านชุมแพ หมู่ 10 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอ [&hellip