วัดโพธิ์ธาตุ ตั้งอยู่ บ้านชุมแพ หมู่ 10 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอ [&hellip