วัดประสิทธิ์ไพศาล ตั้งอยู่ที่ ม.13 โนนแหลมทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จ [&hellip