Category : ตำบลท่าวาสุกรี

วัดหัสดาวาส [Wat Hasadavas] (วัดช้าง) วัดร้าง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
วัดหัสดาวาส (วัดช้าง) วัดร้าง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

วัดหัสดาวาส [Wat Hasadavas] (วัดช้าง) วัดร้าง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระน [&hellip

วัดเชิงท่า ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดเชิงท่า (Wat ChoengThar) ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวั [&hellip

วัดหน้าพระเมรุ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดหน้าพระเมรุ (Wat Na Phra Men) ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ [&hellip