Category : ตำบลท่าศาลา

วัดท่าสูง หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดท่าสูง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดท่าสูง หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 แ [&hellip

วัดเสนาราม หมู่ 1 ถนนท่าศาลา-สิชล ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดเสนาราม ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดเสนาราม หมู่ 1 ถนนท่าศาลา-สิชล ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศ [&hellip

วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ) หมู่ที่ 2 ถนนนคร-สุราษฎร์ธานี บ้านเตาหม้อ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ) ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ) (Wat ChonThaRam) หมู่ที่ 2 ถนนนคร-สุราษฎร์ธานี [&hellip