Category : อำเภอเมือง

วัดศรีทวี (วัดท่ามอญ) Wat Sri Tha Wee ซอยท่าวัง ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วัดศรีทวี (วัดท่ามอญ) ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

วัดศรีทวี (วัดท่ามอญ) Wat Sri Tha Wee ซอยท่าวัง ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองน [&hellip

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร) ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร) ถนนราชดำ [&hellip

วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช [&hellip

วัดแจ้ง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดแจ้ง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดแจ้งวรวิหาร (Wat Chang Worawihan) (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ต [&hellip

วัดประดู่พัฒนาราม ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วัดประดู่พัฒนาราม ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดประดู่พัฒนาราม ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรม [&hellip

วัดชะเมา ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วัดชะเมา ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดชะเมา ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 [&hellip