วัดบางจาก (Wat Bangchak) ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [&hellip