วัดทางสาย (Wat Tang Sai) เขาธงชัย ตั้งอยู่ ริมทะเลบ้านกรูด ตำบลธงชัย อ [&hellip