Category : พระธาตุ

วัดพระธาตุวังซาง ( Wat Phrathat Wang Sang ) ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
วัดพระธาตุวังซาง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุวังซาง ( Wat Phrathat Wang Sang ) ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน [&hellip

วัดติโลกอาราม [Wat Tilok Aram] (สันธาตุบวกสี่แจ่ง สันธาตุกลางน้ำ) ตั้งอยู่ กลางกว๊านพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วัดติโลกอาราม [Wat Tilok Aram] กลางกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วัดติโลกอาราม [Wat Tilok Aram] (สันธาตุบวกสี่แจ่ง สันธาตุกลางน้ำ) ตั้ง [&hellip

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย (Mahathat Chedi Sriviangchai) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย (Mahathat Chedi Sriviangchai) ตั้งอยู่ที่ [&hellip