Category : พะเยา

วัดอนาลโยทิพยาราม (Wat Analayo Thipayaram) ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม หมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วัดอนาลโยทิพยาราม (Wat Analayo Thipayaram) ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม หมู่บ [&hellip

วัดพระนั่งดิน (Wat Pra Nang Din) ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
วัดพระนั่งดิน (Wat Pra Nang Din) ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วัดพระนั่งดิน (Wat Pra Nang Din) ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 5 [&hellip

วัดพระธาตุศิวิไล (Wat Phra That Sivilai) ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
วัดพระธาตุศิวิไล (Wat Phra That Sivilai) ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วัดพระธาตุศิวิไล (Wat Phra That Sivilai) ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังห [&hellip

วัดพระธาตุจอมศีล (Wat Phra that Chom Sil) ตั้งอยู่ 297 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
วัดพระธาตุจอมศีล (Wat Phra that Chom Sil) ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วัดพระธาตุจอมศีล (Wat Phra that Chom Sil) ตั้งอยู่ 297 หมู่ที่ 9 ตำบลบ [&hellip

วัดพญาลอ (Wat Phaya Lo) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยงิ้วใหม่ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
วัดพญาลอ (Wat Phaya Lo) ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วัดพญาลอ (Wat Phaya Lo) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยงิ้วใหม่ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภ [&hellip

วัดป่าห้วยบง (Wat Pa Huai Bong) ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
วัดป่าห้วยบง (Wat Pa Huai Bong) ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

วัดป่าห้วยบง (Wat Pa Huai Bong) ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 5 [&hellip

วัดป่าห้วยตุ้ม [Wat Pa Huai Tum] (วัดศรีเมืองชุม) ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
วัดป่าห้วยตุ้ม [Wat Pa Huai Tum] (วัดศรีเมืองชุม) ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วัดป่าห้วยตุ้ม [Wat Pa Huai Tum] (วัดศรีเมืองชุม) ตำบลลอ อำเภอจุน จังห [&hellip

วัดถ้ำบุญนาค (Wat ThamBoonNak) ตั้งอยู่หมู่ 11 บ้านก้าวเจริญ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
วัดถ้ำบุญนาค (Wat ThamBoonNak) ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วัดถ้ำบุญนาค (Wat ThamBoonNak) ตั้งอยู่หมู่ 11 บ้านก้าวเจริญ ตำบลน้ำแว [&hellip

วัดติโลกอาราม [Wat Tilok Aram] (สันธาตุบวกสี่แจ่ง สันธาตุกลางน้ำ) ตั้งอยู่ กลางกว๊านพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วัดติโลกอาราม [Wat Tilok Aram] กลางกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วัดติโลกอาราม [Wat Tilok Aram] (สันธาตุบวกสี่แจ่ง สันธาตุกลางน้ำ) ตั้ง [&hellip

วัดไชยอาวาส (Wat Chai Awat) ตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านประตูเหล็ก ถนนราชวงศ์ หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วัดไชยอาวาส (Wat Chai Awat) บ้านประตูเหล็ก ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วัดไชยอาวาส (Wat Chai Awat) ตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านประตูเหล็ก ถนนราชวงศ์ [&hellip