Category : เชียงคำ

วัดพระนั่งดิน (Wat Pra Nang Din) ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
วัดพระนั่งดิน (Wat Pra Nang Din) ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วัดพระนั่งดิน (Wat Pra Nang Din) ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 5 [&hellip

วัดพระธาตุศิวิไล (Wat Phra That Sivilai) ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
วัดพระธาตุศิวิไล (Wat Phra That Sivilai) ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วัดพระธาตุศิวิไล (Wat Phra That Sivilai) ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังห [&hellip

วัดถ้ำบุญนาค (Wat ThamBoonNak) ตั้งอยู่หมู่ 11 บ้านก้าวเจริญ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
วัดถ้ำบุญนาค (Wat ThamBoonNak) ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วัดถ้ำบุญนาค (Wat ThamBoonNak) ตั้งอยู่หมู่ 11 บ้านก้าวเจริญ ตำบลน้ำแว [&hellip