Category : พิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (Wat Phra Sri Rattana Mahathat Woramahawihan) 92/3 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (Wat Phra Sri Rattana Mahathat Woramaha [&hellip

วัดจุฬามณี (Wat Chulamani) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วัดจุฬามณี (Wat Chulamani) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง พิษณุโลก

วัดจุฬามณี (Wat Chulamani) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโ [&hellip